Proizvodi

Stijene, usitnjene i izmrvljene milionima godina. Mrvice bež boje. Svako zrno je jedinstveno. Narandžasta prašina. Povjetarac miješa pijesak.

Ponovo stvaramo sve boje svijeta. Boje u prahu, koje bude emocije – savršene za svaku površinu.

IGP FOR SURE.

IGP prah za plastifikaciju metala – uronite u boje svijeta

Svijet je jedna bogata paleta boja. Voda, tlo, vazduh, šume, okeani, livade, voće, planine. Ali i ulice, gradovi, fabrike, mašine, kuće. Svako životno okruženje, svaki predmet sastavljen je od svojih prepoznatljivih nijansi boja.

Način na koji percipiramo boje zavisi od bezbroj faktora. Bijela zebrinog prelaza nije isto što i bijela sniježnog prekrivača. Svaki skup boja ima svoj karakter i svoju teksturu. IGP se inspiriše svim prirodnim seoskim i gradskim okruženjima te ih pretvara u očaravajuće praškaste premaze za metal.

Umjetnost formulacije praha

Postupak pronalaženja prave formule za određenu praškastu boju sastavljena je od mnogo složenih koraka. Cilj laboranata je što preciznija reprodukcija nijansi. Poznati su im faktori koji utiču na percepciju boje te na osnovu toga određuju idealnu formulu praha za plastifikaciju. To uključuje svjetlost, ugao refleksije, efekte, sjaj, kao i strukturu i haptički kvalitet površine.

Jedan od najvećih izazova prilikom proizvodnje praškastih boja za metal predstavlja osiguranje vrhunske stabilnosti boje čak i na površinama izloženim vjetru, vremenskim nepogodama, sunčevoj svjetlosti ili mehaničkom stresu. IGP stručnjaci u proizvodnom pogonu crpe inspiraciju iz prirode ili predmeta i stvaraju željeni izgled boja za plastifikaciju, istovremeno osiguravajući kvalitetu potrebnu prilikom svakog nanošenja.

Inovativnost u stvaranju prirodnih nijansi boja za plastifikaciju

Kampanja IMMERSION ilustruje kompetencije IGP poslovanja u prerađivačkoj industriji širom svijeta. Tražili smo inspiraciju u prirodnom svijetu: vinograd, kukuruzno polje, okeanski zaljev, australijska pučina. Rezultati pažljivog rada u laboratoriju su nijanse koje prenose najzanimljivije boje svijeta. Jedinstvene za svako okruženje, jedinstvene za svaku površinu.