Praškaste boje optimirane za zaštitu od požara

Boje u prahu optimirane za zaštitu od požara koriste se za metalne plafonske ploče i metalne pregradne zidove. Za tu svrhu optimirani praškasti premaz daje značajan doprinus u ispunjavanju svih bitnih uslova za zaštitu od požara. Više informacija o ovom sistemu naći ćete u tekničkom listu