IGP-DURAclean®-Effekt

Sa površine fasadnih i građevinskih dijelova se abrazivna prašina, alge, plijesni i ostale štetne čestice moraju redovno uklanjati. Jedinstveni IGP-DURAclean®-Effekt omogućuje minimalno vezanje prljavštine na površinama kao i jednostavno čišćenje. Na osnovu toga su razmaci između čišćenja veći, pa samim tim i troškovi održavanja osjetno manji. Upotreba sredstava za čišćenje se može svesti na minimum, što će znatno umanjiti zagađenje okoliša. Sistemi za plastifikaciju sa ovim izvanrednim kvalitetom su sljedeći:

02cisto