Štitovi za Vaše površine

Koliko se razlikuju hemijski utjecaji na plastificirane površine, toliko su različita i naša rješenja. IGP sistemi odlikuju se izvrsnom optornošću na hemikalije i agresivne rastvarače. Višestruko testirani protiv hemijskih napada kiselinama, lužinama i organiskim rastvaračima, naši sistemi postigli su izvanredne rezultate u raznim serijama ispitivanja.

 

Vanjska upotreba

Površine koje se nalaze vani, poput fasada, prepreka za zaštitu od buke ili javnih automata, moraju biti otporne na napade hemijskim sredstvima. Pored toga se postavljaju i visoki zahtjevi za zaštitu od vremenskih utjecaja. Dolje navedeni sistemi ispunjavaju te zadatke.

 

IGP-DURA®cryl 40

Anti-Graffiti sistem za vanjsku upotrebu sa izvrsnom otpornošću na hemijska sredstva.

IGP-DURA®face 80

Sistem za plastifikaciju otporan na vremenke utjecaje; predviđen za metalne fasade i vanjske građevinske dijelove. Pogodan za površine, koje prilikom polimerizacije oslobađaju plinove.

IGP-HWFclassic 59

Na vremenske utjecaje visoko otporna i čvrsta fasadna boja. Ovisno o grupi proizvoda, sa povećanom      otpornošću na ogrebotine te mogućnosti uštede energije tokom pečenja.

Unutarnja upotreba

Površine u javnim objektima moraju biti otporne na utjecaje hemijskih sredstava. IGP vam nudi rješenja sa najjačom otpornošću, čak i za površine, koje su neprekidno u upotrebi. Svaki od dolje navedenih sistema ima svoje specifične prednosti.

 

IGP-DURA®guard 32

Hemijski otporna mješavina praha za plastifikaciju interijera sa izvrsnim Anti-Graffiti osobinama.

IGP-DURA®pox 02

Epoksidni prah za unutranju upotrebu sa visokom otporošću prema rastvaračima i drugim jakim hemikalijama.