Tankoslojni elektrostatski prah za besprijekorno prekrivanje

Tankoslojne elektrostatske boje moraju ispunjavati posebne tehničke zahtjeve, poput neprekrivanja navoja ili malih rupa na površini. Pri tome ne smiju pokazivati nedostatke u prekrivanju i funkcionalnosti. Zahvaljujući drugačijoj recepturi i sitnijim zrnima boje, ti se zahtjevi u potpunosti ispunjavaju. Vezivni materijali i aditivi pri upotrebi tankoslojnog praha za plastifikaciju omogućuju visoku pigmentaciju i besprijekorno prekrivanje površine.

Prednosti tankoslojnih praškastih boja:

  • Precizno plastificiranje svih geometrijskih oblika
  • Ne dolazi do nakupljanja praha na rubovima
  • Manji trošak zahvaljujući upotrebi malih količina praha
  • Odličan gradijent boje
  • Ne utiče na funkcionalnost navoja
  • Ne prekriva sitne rupe na površinama (npr. rupe na plafonskim panelima)