Čvrste i dekorativne površine za moderan izgled interijera

Bojama za arhitekturu se ne postavljaju visoki zahtjevi isključivo prema stabilnosti na UV zrake, već i prema izvsnoj adheziji na različitim substratima poput sirovog čelika, pocinčanog čelika, ali i na drvenim površinama. S obzirom da mnoge metalne površine zbog građevinskih uvjeta moraju biti spojene, pa plastifikacija zbog toga često nije moguća, IGP u kooperaciji sa sestrinskim preduzećem DOLD AG razvija koordinirane formule praškastih i tečnih boja, kako bi i za najzahtjevnje dijelove pogodili odgovarajuće tonove sa besprijekornim prekrivanjem.

Sistemi za unutarnje fasadne i unutarnje metalne površine

vrata

Zahtjevi prema sistemima za plastifikaciju fasada su jednako raznovrsni kao i mogućnosti njihove upotrebe. Nakon grubog rukovanja ne smiju pretrpiti oštećenja, te nakon čišćenja ne smije doći do pada kvaliteta fasadne površine. Za ovaj segment IGP nudi rješenja za plastifikaciju, koja ispunjavaju najvisočije dekorativne i funkcionalne zahtjeve. Niske temperature pri pečenju (150°C) ovih proizvoda pored svega omogućavaju i uštedu energije.