IGP-DURA®xal 44

Prah za plastifikaciju u dubokom matu, neosjetljiv na otiske prstju te sa maksimalnom otpornošću na abraziju. Elegantni IGP-DURA®xal 44, obogaćen svojom finom mikrostrukturom, rezultira svilenkastim, otpornim završnim slojem.

IGP-DURA®guard 32

IGP-DURA®guard 32 je hemijski otporna mješavina praha za unutarnju upotrebu sa izvrsnim Anti-Graffiti osobinama.

IGP-DURA®mix 33, 34 i 39

Serija IGP-DURA®mix 33 impresionira svojim širokim izborom mat boja za plastifikaciju. Posebni zahtjevi prema funkcionalnosti i dizajnu, kao i prema otpornosti tokom upotrebe u mašinskoj industriji, se ovim bojama u potpunosti ispunjavaju.

int05
int06

IGP-DURA®mix 34 – za maksimalnu otpornost na mehanička oštećenja (peku se na temperaturama od 180 °C). Veliki broj industrijskih sektora suočava se sa oštećenjima na površinama, posebno prilikom transporta. Kako bismo logističke usluge učinili sigurnijim i produžili životni vijek industrijskih objekata, klijentima nudimo specijalni prah za plastifikaciju sa maksimalnom otpornošću na mahanička oštećenja.

 

IGP-DURA®mix 39 – prah za plastifikaciju čije nanošenje rezultira površinama sa visokom otpornošću na mehanička oštećenja (pogodan za pećenje od 160 °C).

int07

IGP-DURA®pox 02

IGP-DURA®pox 02 je epoksidni prah za unutranju upotrebu sa izrazito visokom otporošću prema rastvaračima i hemijskim sredstvima.