Proizvodi
No Comments

Niske temperature pečenja, ubrzan proces plastifikacije i optimizacija sigurnosnih aspekata – jedinstven sistem praškastih boja za sve namjene


Kao izrazito ekonomičan, dugotrajan i za sve namjene pogodan sistem praha za plastifikaciju, IGP-DURA®one 56 će u skorije vrijeme potpuno zamijeniti seriju proizvoda IGP-DURA®face 58.

U toku izmjene uobičajeno možete računati na podršku i savjetovanje tehničke podške IGP Solutions. Možete se osloniti na stručnost, kompetenciju i iskustvo našeg tima.


Današnji svijet je pun velikih i kompleksnih izazova. Geopolitičke nesigurnosti, klimatske promjene i nepredvidive oscilacije u energetskom sektoru dovode do troškova koji se ne mogu tako lako predvidjeti i iskalkulisati. U IGP-u su prepoznali sve te znakove današnjeg vremena i sa sistemom IGP-DURA®one 56, lansirali optimalnu seriju proizvoda koja je ekonomična i dugotrajna. Ova serija praškastih boja kompanijama omogućava još brži i jednostavnji proces plastifikacije.

“Keep cool, take one!” – u čemu je tajna?

Zahvaljući asortimanu inovativnih IGP-DURA®one 56 boja moguće je smanjiti temperature pečenja i ubrzati cjelokupan proces farbanja, što rezultira visokom i dugotrajnom uštedom energije. Samim tim upotreba IGP-DURA®one 56 preduzećima pojednostavljuje planiranje proizvodnje, i to posebno u situacijama kada je broj naloga za obradu jako velik. I upravo te prednosti se kriju iza moto-a “Keep cool, take one!”

Koje su prednosti serije IGP-DURA®one 56?

Poređenje sa standardnom serijom boja:

Ovaj inovativni sistem praškastih boja će Vam povećati efikasnost poslovanja tako što ćete moći…

…smanjiti temperaturu pečenja

IGP-DURA®one 56 spada u energetski najefikasniju visokoreaktivnu seriju praškastih boja koje su dostupne na tržištu. Prednost ovih proizvoda ne leži samo u niskim temperaturama pečenja (15′ 160 °C), već i u visokoj efikasnosti primjene i odličnoj stabilnosti u slučaju predugog pečenja. To su prednost koje, s obzirom na trenutno kretanje cijena električne energije i plina, značajno i trajno doprinose smanjenju troškova poslovanja.

…povećati brzinu procesa

Zahvaljujući visoko reaktivnom povezivanju praha IGP-DURA®one 56, brzina procesa plastifikacije se može povećati pri pečenju na svakoj postavci temperature. To omogućava premazivanje veće količine dijelova u kraćem vremenskom periodu. Na ovaj način ćete poštedjeti i ljudske resurse i dati doprinos smanjenju emisisije CO2. Sistem boja IGP-DURA®one 56 je odlično rješenje za firme koje imaju jako puno naloga za plastifikaciju proizvoda.

…poboljšati sigurnosne aspekte

IGP-DURA®one 56 ima odličnu stabilnost u slučaju prekomjernog pečenja. Čak i ako dijelovi imaju različitu debljinu, tokom pečenja garantovano zadržavaju, stabilnu boju i nepromijenjen nivo sjaja. Sigurnost tokom obrade je optimizirana, a ujedno je smanjena i složenost cjelokupnog procesa plastifikacije. Zahvaljujući ovim svojstvima, pojednostavljeno je i planiranje proizvodnje. Savršeno ujedinjenje redukcije troškova i vremena obrade u proivodnji.

Jedan sistem za svaku upotrebu

Asortiman boja IGP-DURA®one 56 nudi široku paletu standardnih RAL tonova sa karakterističnim površinama u matu, svilenom sjaju i finoj strukturi. Kvalitet praha je zertificiran u GSB-u (Florida 1) i Qualicoat-u (Klassa 1). Već sad Vam na raspolaganju stoje velike količine u skladištima u Austrji, Njemačkoj i Švicarskoj – kratak rok dostave je zagarntovan.

Ako smo Vam probudili interes i imate pitanja, osjećajte se slobodnim da nas kontaktirate. Radujemo se Vašim pitanjima

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *